Jazyk styl a kompozicia

September 11th, 2010

Jazykové prostriedky
metafora – ľahol na máry
– skončil púť
– začal k smrti pracovať
– oči zavrel na veky
epiteton – zlostní kohúti
– povestný rodostrom
– hlasný plač
inverzia – skvostná bola koleda
– zeman zarytý

– mäkkým srdcom synovým
personifikácia – tak prešla jeseň
– slnko sa zarazilo
– rozleteli sa sťa pracovité včely
prirovnanie – po ňom ako modrým kobercom si vykračuje slnce
– hlukot zvíril ako v jazierci
apanostrofa – nado všetko boha nespusť sa