Bibliografia

 

1.Petráš, Zoltán a kol.: Rukoväť literatúry. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998, str. 57
2.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 400
3.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 395
4.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 401
5.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 429
6.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 538
7.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 375
8.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 379
9.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 379
10.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 386
11.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 462
12.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 461
13.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 380
14.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 401
15.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 401
16.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 375
17.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 383
18.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 399
19.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 416
 
                                                        -26-
20.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 463
21.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 474
22.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 533
23.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 536
24.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 387
25.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 429
26.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 531
27.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 458
28.Hviezdoslav, Pavol Országh : Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973, str. 494