Charakteristiky postáv


Gábor Vlkolinský-Gábor je mladý, pekný zeman. Ako každý mladý chlapec sa
                             rád zabáva, chodí na tancovačky a bály. Je taktiež veľmi
                             srdečný, vždy rád pomôže komukoľvek, kto to potrebuje.
                             On a jeho rodina predstavujú upadajúce zemianstvo. Celý
                             majetok jeho rodiny, ktorý mu ostal, má takmer nulovú
                             hodnotu. Chod celého gazdovstva ostáva len na Gáborovi
                             a vôbec to nemá ľahké. Nemajú skoro žiadne peniaze a aj
                             tie posledné, čo im ostali jeho rodičia minú na alkohol.
                             Napriek tomu má svojich rodičov veľmi rád, chce im byť
                             oporou, matku si dokonca zastane, keď ju chce otec zabiť
                             sekerou.
                             „Vražedlníkom var´stať sa chcete? Z Vlkolinských čo nik
                             nevykonal posiaľ, chcete vy?…A okydnúť rod večnou
                             pohanou? Nie, kým ja žijem!…Hupnul k nemu: z rúk
                             mu vydrel nástroj, prudko zašmaril pod posteľ, až sa
                             zaryl v podvale, a než sa otec obzrel po inom, už pozajal
                             ho: Ta-ta, choďte! Von…“2)
                                                Gábor nemá veľké šťastie so ženami, nemôže si nájsť
                             dievča, ktoré by o neho stálo alebo ho ľúbilo. Samozrejme
                             Uľka Gažkovie ho mala rada, aj on ju veľmi ľúbil, no vďaka
                             matkinemu pitiu svoju lásku nakoniec stratí.Keď sa Uľka
                             vydá za iného, Gábor je veľmi smutný a od tej chvíle bol
                             viac voľnejší a nehrnul sa do ženenia tak ako predtým. Na
                             Uľku sa ale nehnevá, ak sa s ňou stretne, pokojne sa s ňou
                             porozpráva.
                             „Mládenčil si len a hovel voľne, dobrej vôle vše s kým-tým
                             stretol, čo viac s Uľkou aj bez hnevu, zášti: požartoval
                             s ňou…“3)
                                                Jeho otec nie je veľmi nadšený, že Gábor sa nechce ženiť,
                             dokonca mu to aj neskôr vytýka.
                             „Radšej iď si ženu hľadať! Chumaj, starý cap…“4)
                                                Keďže Gábor nezíska Uľku, na Ežov podnet sa snaží získať
                             Marku. Tá ho však stále odmieta a obviňuje ho, že má o ňu
                             záujem len preto, lebo ho posiela Ežo.
                             „Prenasleduješ ma už od času, a badám, hucká ťa len
                             Ezechiel, ten…“5)
                                                 Gábor nezíska ani Zuzku Klockovie a jediné dievča, ktoré
                             ho chce uloviť je Erža a o tú on záujem nemá.
                             
                                                        -11-
                             Aj keď je Gábor zeman, jeho srdce je viac späté so
                             sedliackym stavom. Nie je veľmi vzdelaný, nezaujíma sa
                             o spoločenskú ani politickú situáciu na Slovensku,
                             predstavuje spoločenskú pasivitu národa. Je úplným opakom
                             Eža Vlkolinského, svojho najlepšieho priateľa a bratranca.
                             Na konci príbehu je Gábor už taktiež zúfalý,prizná sa Ežovi,
                             že on a jeho rodina sú na mizine, veľmi sa za to hanbí.
                             Dokonca uvažuje o samovražde, čo svedčí o úplnom úpadku
                             zemianstva.
                             „Ale viem, že ti je známo, o čom vraví šíri svet, nuž počuj,
                             Ezech: my sme žobráci! Mizera, bedač! Tak je, kamarát,
                             nač tajiť dlhšie? Seba zavádzať?Môj život za nič – len
                             stratiť kde, či zverbovať sa…“6)

Šimún Vlkolinský-Šimún je Gáborov otec. Jeho rodina mala kedysi slušný
                             majetok a on bol na to patrične hrdý. Je to veľmi pracovitý
                             zeman, ktorému záleží na svojom gazdovstve a stará sa oň.
                             Nie je to jeho vina, že sa im peniaze míňajú, on sa snaží
                             ešte zachrániť svoj majetok.
                             „Mal sťaby zmoka, nie však pravého, lež toho, ktorý
                             z domu vynáša.“7)
                                                 No Šimún nemá šťastie, kvôli žene výjde celé jeho úsilie
                             nazmar.
                             „-Nuž totým zmokom, vynášajúcim von z domu jeho…
                             kto bol? Iný nik, len vlastná jeho družka Tereza.“8)
                             Šimún je aj dobrý otec. Svoje deti má rád a chápe ich.
                             Vie, že Gábor sa rád zabáva a nezazlieva mu to,dokiaľ má
                             spravenú svoju robotu. Dokonca stále verí, že jeho syn sa
                             napriek všetkým ich problémom určite ožení.
                             „Veď urobí sa, keď je robota:keď táto odtisne sa, nech
                             sa tam zabaví, tančí, chodí v zálety…..k tomu veď je
                             mládenec-Až ožení sa:však on doskáče.“9)
                              Zo začiatku sa Šimún snaží zabrániť svojej žene v pití.
                             Keď to zistí nádava jej a zbije ju.
                             „Jaj, ty korhelica! Povaľač, ty môjho hniezda skaza
                             sodomská!…“10)
                                                 Tereza si však nedá povedať a pokračuje v pití. V jeden
                             deň, keď je znova opitá, Šimún stratí trpezlivosť, obviní ju, 
                             že kvôli nej prišli o všetko a už nemajú ani žiadne peniaze.
                             V závale hnevu ju chce zabiť sekerou, ale jeho syn Gábor
                             mu to nedovolí.

                                                        -12-
                             Šimún už ďalej nemôže zvládať úpadok jeho gazdovstva,
                             Terezino pitie a tlak, ktorý pociťuje z každej strany. Jeho
                             hnev na Terezu, snaha zachrániť svoju rodinu od totálneho
                             úpadku sa premení na jedno veľké zúfalstvo. A toto
                             zúfalstvo privedie Šimúna k rovnakému zlozvyku, aký
                             vyčítal svojej žene- k alkoholizmu. Celý svet sa pre neho
                             uzatvára, zabúda na všetkých, ktorí mu chcú pomôcť. Keď
                             ho jeho syn Gábor stretne opitého pred krčmou, dokonca ho
                             nespoznáva a odháňa ho.
                             „A kto si ty? Či nepoznáte ma? No poďte, hej, pomaly
                             domov…Pôjdem, ale sám, sám! Sto striel…S tebou
                             netúlavam sa-Neovoniavam – ošmrd…“11)
                                                Svoje pitie odôvodňuje nasledovne:
                             „Keď ona žerie – i ja – i ja – i…ziíkal Šimún.“12)
                             Ako som už spomínala pri Gáborovi, rodina Vlkolinských
                             v diele predstavuje upadajúce zemianstvo.

Tereza-Tereza je Šimúnova manželka a Gáborova matka. Bývala to
            veľmi dobrá gazdiná, manželka a aj matka. Milovala svoje deti,
            najmä svoje tri dcéry. Dala im všetko, čo im na očiach videla.
            Kupovala im všetko, čo si zažiadali. Svojmu mužovi však
            povedala, že peniaze im poslal syn Pavol.
            „Hej, kúpim vám ver´, moje husičky, by ste mi boli ani
            v rozprávke, tak krásne, zlaté…Čo kde vypradiem groš,
            kúpim, veru kúpim!…Pred otcom zašemotíme dáko, povieme:
            Toť, Pavko poslal…ašak?“13)
            Všetky dcéry sa neskôr vydali, syn Pavol stále vandroval a Tereze
            ostal len jej jediný syn-Gábor. Celú svoju pozornosť teda
            upriamuje na neho. Gábor však odhŕňa všetku jej pozornosť
            a lásku s vysvetlením, že už nie je malý maminkin maznáčik.
            Tereza ostáva celkom sama, pretože manžel a syn sa venujú
            len práci a s ňou sa nemá kto porozprávať a nemá sa komu
            venovať. Cíti sa zbytočná pre svoju vlastnú rodinu, to je hlavný
            dôvod, pre ktorý sa uchýli k alkoholizmu.
            „Veď vidím, vidím zo dňa na deň, že som zbytočná – na ťarchu
            som len vám…“14)
            Nezazlieva Šimúnovi, že ju chce zabiť, keď ju nájde opitú.
            Chápe, že urobila chybu a ľutuje to, dokonca povie Gáborovi,
            aby nechal otca, nech ju zabije. Vraj im bude bez nej lepšie, no
            Gábor to nedopustí, lebo svoju matku má napriek všetkému rád.


                                               -13-
            „Alebo var´, Gáborko, si mohol nechať len:by vyzúril sa tato
            …zabil ma, má pravdu, chudák má …“15)
            Napriek nadávkam a bitkám od manžela, proseniu syna, Tereza
            nedokáže zastaviť svoj závislosť k alkoholu. No uvedomuje si,
            že ona je tým „zmokom“, čo míňa peniaze a privádza celú rodinu
            až k úpadku, keď zostávajú úplne bez peňazí ako žobráci.