Vlastný názor

 

Dielo Gábor Vlkolinský nie je klasické epické dielo. Hviezdoslav je síce „veľký“ spisovateľ, ale jeho štýl písania je veľmi ťažký. Zo začiatku som nerozumela vôbec ničomu, čo napísal, ale zistila som, že človek si musí zvyknúť na jeho štýl a potom to už ide jednoduchšie.
Je pravda, že mám radšej svetovú literatúru ako tú slovenskú, najradšej francúzsku, ale nemôžem povedať, že prečítané dielo by ma nezaujalo. Hviezdoslav je naozaj významný básnik a kedy človek siahne po diele takéhoto druhu ak nie na strednej škole. Myslím si, že jeho diela majú obrovskú hodnotu, hlavne pre nás Slovákov, ešte aj dnes a práve preto stojí za to si niektoré aspoň raz v živote prečítať. Keď sa na to pozerám s odstupom času, som veľmi rada, že som si vybrala toto dielo ako ročníkovú prácu.
         Aby som len všetko nechválila,chcem spomenúť aj pár vecí, ktoré mi prekážali. Nepáčili sa mi niekedy až nadmerne dlhé opisy, ktoré len spomaľovali dej a častokrát boli aj nudné. Ďalšia vec, ktorá mi prekážala boli niektoré nedokončené vzťahy alebo konflikty medzi postavami. Ako príklad môžem uviesť vzťah Aladára a Zuzky.  
         No dielo ako komplexný celok oceňujem a môžem len súhlasiť s tvrdením, že Hviezdoslav bol naozaj jeden z najvýznamnejších spisovateľov v histórii slovenskej literatúry.