Zoznam použitej literatúry

 

1.Hviezdoslav, Pavol Országh :Gábor Vlkolinský. Bratislava, Tatran, 1973.
2.Obert, Viliam a kol.: Učebnica literatúry pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, Litera, 1997.
3.Petráš, Zoltán a kol.: Rukoväť literatúry. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1998.
4.Rosenbaum, Karol : Pamäť literatúry. Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1978.
5.Rut, Prěmysl : Menší poetický slovník v příkladech. Praha, Mladá fronta, 1985.