Bibliografia

Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979.
Obert, Viliam a kol.: Učebnica literatúry pre 2. ročník gymnázií a stredných škôl. Bratislava, Litera, 1997.
Rosenbauma Karol a kol. : Encyklopédia slovenských spisovateľov 1. zväzok Bratislava, Obzor, 1984