Charakteristika postáv

Ezechiel Vlkolinský  
Ežo bol zemiansky mládenec, ochotný pomáhať matke aj po smrti otca. 1/A vdova žila vedno so synom. Dom spravovala ako predtým, ba i hospodárstvo pod jej dozorom sa točilo, jak plynul roku tok. Jej povel aspoň čerstvo ozýval Sa z pavlačky vše… Syn len poslúchal- No jak sa zdalo, žili v zhode „
            Bol hrdý, nenechá si rozkazovať a riadiť život od svojej matky, kvôli čomu vznikne medzi nim aj rozpor.  Ten sa vyvinie až do stavu kde Estera vyženie svojho syna z domu.     2/ Vstaň môjho od stola! Spod strechy mi vystúp mojej! Ber sa, kade chceš – a vrátiť sa sem kedy, boh ťa chráň!“    No on sa aj tak na matku nehnevá a dúfa, že ho znovu prijme za svojho syna ale iba ak so svojou ženou-sedliačkou:   3/„ Keď tak, to idem hneď – no nikdy späť
k materi svojej! Nikdy bez teba!‘‘


Má rád Žofku a každý deň ju navštevuje. 4/„A keď chcel či vlastne keď deň minul sa, si zašiel bez prekážky do Bockov, ak neprimal ho večer k práci tiež.“
Je cieľavedomý, ochotný ísť za svojimi snami za každú cenu. Nakoniec je rád, že sa po dlhom čase znovu zmieril s matkou. Autor ho zobrazuje ako človeka, ktorý odsudzuje feudálne požitky, pochopil, že zemianstvo svoju úlohu už zohralo a moc je v slovenskom ľude. 5/ Vaše zemianstvo či nepošlo tiež dolu Dunajom i s košútkami, pani matko? Jak? Ba utenulo, veru, žiadna plť ho nedohoní viacej.
Je priekopníkom zbližovania zemanov a sedliakov pretože chápe zlé budúce postavenie zemanov.

  6/„Sme rovní! Áno – zeman – nezeman
v tom rozdielu viac niet. Kto inakšie dnes vraví, nezná časy
alebo je zatvrdlý, čo je nerozum.‘‘

Je pracovitý, usilovný a neštíti sa žiadnej roboty. 7/„Ako včas za rána už bol dlubal pod cieňou, čos´ strúhal, dlabal, vŕtal“
Napriek tomu že ho Estera vyhodila z domu staral sa o jej majetok z diaľky a radil paholkom čo pracovali na Esterinom statku čo a ako majú robiť. 8/ „Ale staral sa o hospodárstvo preds´ len otcovské čo hneď i z diaľky,  lebo paholkom vše porádzal to
   – takto, onakmo “
       

                                   Estera Vlkolinská
Je Ežová matka, je zarytá zemanka o čom svädčší aj fakt, že mu nedovolila si vziať za ženu sedliačku. 9/„Tú ledačinu nikdy nevezmeš, kým žijem!“ Je tvrdá a vyžaduje si od svojho syna rešpekt. Taktiež je neústupná a pre túto vlastnosť stráca svojho syna. 10/„Som vdova a dnes umrel mi i syn: i budem sama, sama ako trsť, sťa jabloň obráňaná – Rušaj priam! Choď ukázala rukou na dvere a jako mračno hrozila jej tvár“     Preto aby sa s ním udobrila nerobí nič pretože je na to príliš hrdá. Očakáva že Ežo príde za ňou a poprosí ju o odpustenie. Po svadbe Eža s Žofkou sa nevie zmieriť s tým že ju Ežo neposlúchol a oženil sa so sedliačkou. Postupom času sa snaží na Eža zabudnúť no prekazí jej v tom Benko ktorý odmäkčší jej zatrpklé srdce.

                               Eliáš Vlkolinský  
Ežov strýko ktorý ho prichíli vo svojom dome.
11/„Mňa to len teší, že si prišiel sem, len teší!“
Je to skúpy chlap a tiež zarytý zeman. Eža drží vo svojom dome hlavne kvôli vypočítavosti a preto, že Ežo je preňho lacná pracovná sila. Napriek tomu že Eža využíva pokladá ho za svojho syna ktorého nikdy nemal a vystrojí mu svadbu ako sa patrí. 12/„Judka moja vieš? ženíme Eža, hm – Nuž priprav sa mi k svadbe, jak sa k takej náleží, nešanuj, neceň, neváž ničoho.“
Je to starší chlap ale napriek tomu tak nevyzerá. 13/„Eliáš pravdaže starec, ale k podivu, bez šedín, prostý, rezký ešte vždy.“     Žofka Bockovie  
Je to krásna, nežná dedinská deva ktorá pochádza zo sedliackej rodiny. Má naozaj rada Eža . 14/„Žofka túlila sa k Ezechovi teraz ešte viac i do tváre mu zrela“
Je prirodzene hanblivá. 15/„I keď vypýtal sa Žofky: chce-li Ezechovou byť? a ona hlesla, áno nesmelé“ Benko
Syn Eža a Žofky. Je milý, nevinný ale hlavne neodbytný. Najviac sa to prejavuje na konci diela keď sa mu Estera vyhráža ale on je neodbytný a nakoniec dosiahne čo chce. 16/„Ideš spod nôh! …Chlapča však tým tuhšie trímalo ju, rancov sa vrepiac tlačenice“
V diele sa vyskytuje väčšie množstvo vedľajších postáv tie najdôležitejšie však sú: Gábor Šimúnov – Ežov priateľ
Judka – Eliášova manželka
Mara, Zuza – Esterine slúžky
Zuzana – Eliášova sestra
Ondráš Blažkovie – oddávač