Charakteristika postáv

Ezechiel Vlkolinský

Ežo bol zemiansky chlapec. Po tom, ako mu umrel otec žil na statku spolu s matkou.
/A vdova žila vedno so synom.
Dom spravovala ako predtým, ba
i hospodárstvo pod jej dozorom
sa točilo, jak plynul roku tok.
Jej povel aspoň čerstvo ozýval
Sa z pavlačky vše…
Syn len poslúchal-
No jak sa zdalo, žili v zhode./12
Bol pracovitý, a robil, čo mu prikázali. To sa prejavuje aj keď býval u strýka. Pomáhal mu s prácomi, všetko robil ochotne.
/,,Var´nemyslíte ,“ Ezech prerval ho, ,, že štítil bych sa ktorej roboty?“/27
Bol priateľský, k ostatným ľuďom dobrý a tí ho mali radi. Dobre vychádzal aj so služobníctvom a nepovažoval ich za podradných.
/… nuž nie div, keď čo mládenec i druh

      tiež pripojil sa k jarej čeliadke.

      Paholci kdes´dve šumné jedličky

      mu ulovili. (Radi mali ho,

      mladého gazdu.)…/13
Ežo sa zamiloval do sedliackeho dievčaťa – Žofie Bockovej, ktoú si chcel vziať, napriek tomu, že mu matka vybrala zemianku Marku Tomašovie.
/
                             A poneváč i Ezech Vlkolinských srdce mal na svojm mieste, v žilách teplú krv a oči, ktoré lipnú za pekným …/13
Nenechal si rozkazovať a riadiť život od matky, kôli čomu medzi nimi vznikol veľký spor. Ten sa rozvinie až k tomu, že je vyhnaný z domu.
/ Vstaň môjho od stola! Spod strechy

   mi vystúp mojej! Ber sa, kade chceš –

   a vrátiť sa sem kedy, boh ťa chráň! /18
Je cieľavedomý a ide za svojími snami – je veľmi tvrdohlavý. Nakoniec je rád, že sa zmieril s matkou.
Ežo má liberálne názory, autor ho zobrazuje ako typ človeka, ktorý pochopil, že zemianstvo svoju úlohu už zohralo.
/ Vaše zemianstvo

   či nepošlo tiež dolu Dunajom

   i s košútkami, pani matko? Jak?

   Ba utenulo, veru, žiadna plť

   ho nedohoní viacej/17
Je priekopníkom zbližovania zemanov a sedliakov
/ ,,Sme rovní! Áno – zeman-nezeman,     V tom rozdielu viac niet. Kto inakšie    dnes vraví, nezná časy alebo    je zatvrdilý, čo je nerozum.    Bo rovnosť má byť v svete, jako je    Před bohom rovnosť, všetci ľudia sme – /99
Estera Vlkolinská
Ežova matka bola zemianka a bola na to veľmi hrdá. Považovala sedliakov za menej a tak ani Ežovi nechcela dovoliť vziať si za ženu Žofiu.
/ Tú ledačinu nikdy nevezmeš, Kým žijem! A keď budem umierať, i v závete ti prísne zakážem – vieš, Ežo? Nikdy!/16
Bola tvrdá, panovačná a neústupná. To, čo prikázala sa muselo dodržiavať.Od syna vyžadovala úplnú poslušnosť.
/ ,,Vieš tedy, že tu pani som len ja,

     a rozhodovať môžem, jako chcem,

     môj rozkaz platí všetky nad súdy,

     a tys´len črviak/18
Svojou neústupnosťou nakoniec stráca syna.
/ ,,Keď vieš i to vedz:od dneška si nie

    viac mojím synom! Navždy odriekam

    sa ťa i vymietam ťa zo srdca!/18
Ona však verí v to, že ju o odpustenie príde prosiť prvý on a preto ona ako matka nepodniká žiadne kroky. Nechce sa ani zmieriť s tým, že syn ju neposlúchol a zobral si za ženu obyčajnú sedliačku, ktorá je pod jej úroveň, čiže aj pod úroveň Eža.
/
                              Čaká, čaká, no Ezecha len niet, neprichodí – Už videla oknom kŕdle ľudí prejsť, Však zo žiadneho nevylúčil sa./24
Postupne sa snaží zabudnúť na syna. Zabudnutie snaží nájsť v práci na gazdovstve. No nakoniec materinská láska víťazí nad zemianskou hrdosťou. Po šiestich rokoch jej srdce obmäkčí malý vnúčik.
 
 
Eliáš Vlkolinský
Ežov strýko, zarytý zeman, skúpy, vypočítavý. Eža prichýli len koli tomu, aby nahneval Ester a aby sa aj svoím sposobom pomstil. Pokladá ho teraz za svojho syna, ktorého nikdy nemal ale aj ako človeka, ktorý mu má pomáhať na dvore.
 
Žofka Bockovie
krásna, mladá dievčina zo sedliackej rodiny, svojím sposobom aj trochu hanblivá. Nechcela vzvolať konflikt medzi Ežom a jeho matkou. Teraz ju to veľmi mrzí.
„Ach Ezech,ten záder ja
už dlho v srdci nosim.
Tá tvoja matka – tá sa nezmieri
ver’ nikdy s nami – To ma trápi, to
ma nepokojí…‘‘
 
chudobné sedliacke dievča, dobrá a verná manželka
krásna mladá sedliačka; má rada Eža
Benko
syn Eža a Žofky; prítulný, úprimný a neodbitný
Vedľajšie postavy :
Gábor Šimúnov – Ežov verný priateľ
Judka – Eliášova manželka
Mara, Zuza – Esterine slúžky
Zuzana – Eliášova sestra
Ondráš Blažkovie – oddávač