Kompozícia

Dielo Ežo Vlkolinský je rozsiahly epos ktorý spolu s dielom Gábor Vlkolinský tvoria akoby jeden celok. Ežo Vlkolinský je epická básnická skladba. Miestom v ktorom sa dej odohráva je Vlkolín, čo je pomenovanie básnikovho rodného miesta Vyšného Kubína. Príbeh sa odohráva niekedy koncom 19. storočia. Autor vsadil do deja veľké množstvo postáv avšak len málo z nich je pre čitateľa podstatných. V tomto diele vystupuje jednotlivec (Ežo), ktorý predstavuje hlavného hrdinu. Príbeh nie je zložitý má totiž len jednu dejovú líniu. Vyskytujú sa tu však odbočky ktoré spôsobujú spomalenie a odľahčenie deja. Medzi takéto odbočky patria hlavne opisy, či už opisy ľudu alebo opisy prostredia, v ktorom sa dej odohráva. Prípadne ich môžeme nájsť aj pri zobrazovaní rôznych ľudových zvykov a historických udalostí. Témou tohto diela je
   problém zemianstva a jeho vzťah k sedliactvu na konci 19.storočia. Voľným pokračovaným tohto diela je Gábor Vlkolinský. Deje týchto dvoch diel prebiehajú takmer paralelne. Postavy dokonca prebiehajú z jedného diela do druhého. Rozdiel je len v tom že z hlavných postáv sa stávajú vedľajšie a naopak z vedľajších hlavné. Dielo ako také sa skladá s mnohých častí, ktoré dávajú zmysel aj osobitne avšak všetky časti ako celok tvoria dielo veľkej hodnoty.