Konflikty a problémy

Konflikt : základným konfliktom v diele je pomer zamianstva voči sedliakom
Na slovenskej dedine žili oddávna zemania – majitelia pozemkov i poddaných (nižšia šľachta), ktorí okrem majetku mali aj svoje výsady a práva: boli slobodní, nemuseli platiť dane, mali volebné právo (mohli voliť vicišpána), boli vzdelaní. Po zrušení poddanstva prišli o mnohé zo svojich výsad a ich majetky sa postupne zmenšovali tým, že museli platiť dane, ale aj tým, že v ekonomicky zaostalom Slovensku už nemohli konkurovať majetnejšiemu meštianstvu, z ktorého sa formovala podnikateľská buržoázia. Na konci 19.storočia už mnohí zemania žili ekonomicky na úrovni sedliakov, jedni lepšie, iní horšie, no ešte sa ich držala rodová pýcha, najmä však predsudky, že svojím zemiansky pôvodom sú stále viac. A práve takúto nezmyselnú rodovú hrdosť a zaťatosť na jednej strane reprezentuje Estera Vlkolinská – matka Ežova, ale aj Eliáš – Ežov ešte pyšnejší strýko. Na druhej strane je tu obraz demokraticky zmýšľajúceho zemana v podobe Eža, ktorý je priekopníkom zbližovania zemanov a sedliakov. Konflikt medzi zemanmi a sedliakmi je teda konfliktom dvoch svetov: zemianskych kúrií a sedliackych chalúp
konfliktom vyplývajúcim z rozdielneho chápania základných životných otázok, akými sú morálka a šťastie. konfliktom spoločenských tried – teda realistický!.
Ezo vs Estera
Sed vs zem – spolocen.
Prob:
Roddinny
Generacny
Lasky