Konflikty

Zemania
   vs. Sedliaci


Základným konfliktom pretrvávajúcim v celom diele je 
pomer zamianstva voči sedliakom. Ukazuje tu ako zemania dávajú pocítiť chudobným sedliakom kto sú. Ich záchranu vidí v spojení s roľníkmi.
Dielo končí definitívnym víťazstvom roľníctva nad zemianstvom.
Beňo vs. Eliáš
Konflikt medzi Beňom a Eliášom sa zakladá na nerovnocennej výchove týchto dvoch bratov kde jeden Beňo šiel študovať zatiaľ čo Eliáš musel tvrdo pracovať doma na gazdovstve. Eliáš preto pestoval k Beňovi závisť po celý svoj život.
Ežo vs. Estera
Konflikt týchto dvoch postáv je založený prevažne na Esterinej nadutosti a zarytosti. Má Eža rada ale jej pýcha a príslušnosť k zemanom jej nedovolí povoliť Ežovi svadbu so sedliačkou.