Štýl

     Autor sa v tomto diele snaží využívať jednoduchší ľudový štýl. Tým chce lepšie priblížiť dedinské prostredie v ktorom sa dej odohráva. V diele sa vyskytujú prevažne dialógy ale našli by sme aj monológy. Typickým znakom Hviezdoslavovej tvorby je Hviezdoslavovský verš.
Hviezdoslavovský verš

     Pre väčšinu diel Pavla Országha Hviezdoslava je typický takzvaný Hviezdoslavovský verš. Je to typ verša ktorého základom je sylabotonická prozódia. Autor využíva desať slabičný verš v ktorom sa uplatňuje jamb a prízvuk na prvej slabike. Pre jeho typ verša je charakteristický veršový presah. V praxi to znamená že verš a veta sa navzájom nekryjú.

     V diele sa vyskytuje veľké množstvo jazykových prostriedkov ktorými sa autor snaží vytvoriť ucelené dielo. Tieto prostriedky napomáhajú lepšie vykresliť dej, prostredie a atmosféru ktorá sa v danom momente nachádza v diele.
Jazykové prostriedky
Personifikácia

   -tak prešla jeseň

   -slnko sa zarazilo
Biblizmy

   -Ezechiel

   -Estera

   -Kain
Latinizmy

   -parsun

   -dominis

   -mi fili
Metafora

   – začal k smrti pracovať

   – skončil púť
Zvolania

   -joj!

   -och!

   -Ej strýku!
Prirovnania

   -vliekol sa sťa had

   -hlukot zvíril ako v jazierci
Skratky

   -a preds´

   – však ver´

   -čis
Historizmy

   -marelínky

   -hrobľa

   – paciencia
Elipsa

   -oslom – poslom
Novotvary

   – skúbsť
Skomoleniny z iných jazykov

   -gvaltom

   -kmán

   -pasománty
Epiteton

   -zarytý kohúti

   -šerá hlbina
Inverzia

   -zeman zarytý
Vulgarizmy

   -háveď

   -utrhačstvo

   -črviak