Zoznam citovanej literatury

1.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.12
2.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.18
3.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.39
4.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.58
5.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.17
6.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.99
7.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.54 8.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.60
9.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.16
10.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.44
11.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.49
12.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.103
13.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.45
14.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.170
15.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.94
16.Hviezdoslav, Pavol Országh: Vlkolín. Bratislava, Pravda, 1979, str.177